Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Trần Phương Anh & Hoàng Duy An
0
0

"5 năm của chờ đợi"

Cuối cùng em cũng đã đợi được anh. Khoảnh khắc anh nắm tay em trong lễ cưới, em biết mình đã chọn đúng người.
Tham gia ngay