Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Diễm My & Hưng Nguyễn
0
0

"Tôi muốn tình cảm của hai đứa dành cho nhau sẽ luôn luôn hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời"

Tôi chỉ muốn nói người tôi thương chỉ có anh ấy , không ai khác đc .
Tham gia ngay