Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Nguyễn Thị Ngọc Hoanh & Phạm văn Tuyền
0
0

"Ước mơ có cặp nhẫn cưới"

Chúng em đám cưới rồi nhưng chưa bao giờ có được cập nhẫn cưới. Em ước có được cặp nhẫn để vợ chồng em đẹp để kỷ niệm ngày cưới ai cũng hỏi tại sao cưới kg có nhẫn. Vì chúng e kg có khả năng. Chương trình giúp e để được cặp nhẫn
Tham gia ngay