Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Dương & Linh
0
0

"Từ người dưng hoá người thương!"

Ngày xưa có e Tèo bé bỏng vô tình quen chị Tí To lớn ( Đã tí mà còn to lớn e Tèo vẫn hay bảo thế). Thời gian quen nhau đến vơi nhau chỉ khoảng nửa năm, vui có buồn có, khổ nhau thì nhiều hạnh phúc thì it. Nhưng e Tèo và Chị tí vẫn cố gắng cùng nhau đi tiếp trên chặng đường phía trước. Và cho đến bây giờ khi đã về chung một nhà, nhưng chúng m vẫn có rất nhiều mâu thuẫn, chỉ mong sao đến 1 ngày chúng mình ai cũng có thể thay đổi vì nhau. Để luôn là e tèo bé bỏng và chị tí to lớn vui cười suốt ngày.
Tham gia ngay