Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Nguyễn ngọc hiền anh & Đinh thanh tồng
0
0

"Tôi và người ấy"

Tôi và anh ấy khó khăn lắm mới đến được với nhau ,nhưng khi đến được với nhau ơ cùng nhau mà không biết yeu thương nhau chân trọng nhau anh ấy đã làm tui phải đâu khổ và hối hận khi cải lời gia dinh đến với anh mà anh đã phụ tui khi tui về ơ chung nhà với anh
Tham gia ngay